JUDr. Světlana Pecháčková, advokát

JUDr. Světlana Pecháčková, advokát

Pernštýnská 15
530 02 Pardubice - Staré Město
IČ: 66256828

Informace o kanceláři JUDr. Světlana Pecháčková, advokát

Advokátní kancelář Pardubice

 

Advokátní kancelář JUDr. Světlany Pecháčkové nabízí komplexní advokátní služby v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Zároveň máme bohaté zkušenosti s poskytováním komplexních právních služeb územním samosprávným celkům (města a obce) a disponujeme špičkovými znalostmi, týkajících se legislativy těchto subjektů. Poskytování právních služeb pro obce je jim uzpůsobeno na míru, umožňuje optimalizovat hospodaření s majetkem obce včetně případných pohledávek i zefektivnit výkon veřejné správy.

 

Občanské právo:

Tvorba, příprava a připomínkování všech typů občanskoprávních smluv a poradenství při jejich uzavírání. Zastupování v občanskoprávních sporech . 

 

Trestní právo: 

Obhajoba v trestním řízení ve všech jeho stádiích, vypracování a podání trestních oznámení, vypracování všech druhů písemných podání stížností, návrhů, opravných prostředků, zastupování poškozených v trestním řízení. 

 

Ve všech právních oborech vyhotovujeme pro klienty smlouvy, jejich změny či zrušení, zastupujeme klienty v řízení před soudy, jakož i v řízení před jinými orgány a institucemi. 

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Světlana Pecháčková, advokát

Pernštýnská 15

530 02 Pardubice - Staré Město

Telefon: +420 466 610 088

Mobilní telefon: +420 721 626 718

Email: svetlana.pechackova@centrum.cz

Cena za služby JUDr. Světlana Pecháčková, advokát

Způsob odměny za právní služby je stanoven dle individuální domluvy s klientem.

Kde nás najdete?